Obsah

Kontakt

Pro náš dům, z.s.

Veveří 102

616 00 Brno

www.pronasdum.cz

www.ospronasdum.cz

Odběr zpravodaje

Tepelná čerpadla pro vytápění bytových domů

Vytápění bytových domů je jistě pro správce bytových družstev velmi důležité téma. V současnosti jsou bytové domy nejčastěji vytápěny teplem, které vzniklo spálením některého z neobnovitelných zdrojů energie a je tedy spojeno s produkcí skleníkových plynů. Snahou současné společnosti je snižovat produkci skleníkových plynů, pomocí zvýšeného využití obnovitelných zdrojů energie, mezi které patří i tepelná čerpadla.

Ceny energií včetně tepla neustále stoupají a trendem posledních let je přechod na nezávislé a alternativní zdroje vytápění. Zajímavou možnost představují tepelná čerpadla, která jsou použitelná od rodinných po bytové domy či administrativní objekty. Fungují na jednoduchém fyzikálním principu a dokáží vyrobit několikanásobně více tepelné energie, než je jejich příkon v elektrické energii. Navíc se jedná o ekologický zdroj a zařízení tzv. čisté energie bez zplodin. „Dnešní tepelná čerpadla se dostávají k účinnosti 4,2 COP na 1 KW spotřebované energie. To znamená, že z 1 KW elektrické energie dostaneme 4,2 kW tepelné energie,“ říká Stanislav Smrček, jednatel společnosti Aiseco, která se zabývá komplexními dodávkami klimatizací, vzduchotechniky a tepelných čerpadel. Zároveň dodává, že investice do takového zdroje se rychle vrátí. „Zpravidla je návratnost mezi 5 až 9 lety, při životnosti tepelného čerpadla 20–30 let. Jde tedy o výhodnou investici. Navíc lze získat prostředky z dotačního programu na výměnu kotlů (na uhlí) za tepelné čerpadlo, a to až 50 % z ceny investice,“ uzavírá Smrček.

Samotná tepelná čerpadla pro bytové domy se v posledních letech začala zajímavě rozvíjet a poptávka po nich roste. Mezi hlavní výhody tepelných čerpadel pro bytové domy patří možnost výrazného ušetření nákladů za vytápění. Průměrná cena tepla v ČR za rok 2011 (vážený průměr ze všech zdrojů) činila 538 ,- Kč za 1 GJ tepla. Náklady na vytápění a ohřev TUV u bytových domů napojených na CZT (centrální zásobování teplem) se mohou v budoucnu vyšplhat i na 1000 ,-Kč za 1 GJ tepla, přičemž výroba stejného množství tepla pomocí tepelného čerpadla stojí přibližně 250 - 300 ,-Kč. Mezi další výhody patří nezávislost na dodávkách topného média jako jsou uhlí, plyn, topný olej nebo biomasa – díky tomu odpadá skladování, jelikož tepelné čerpadlo je napájeno elektřinou.

Společnost Aiseco si tyto výhody uvědomuje a zároveň má na paměti, že využívání obnovitelných zdrojů energie je rozumným krokem pro společnost. V současné době Aiseco pokračuje ve svém vývoji nového tepelného čerpadla vzduch – voda pro bytové domy, jehož hlavním posláním je šetrnost k přírodě a ekonomika pro uživatele. „Jednotka, na které nyní pracujeme funguje na bázi moderního přírodního chladiva, které je jednoduše přístupné a do budoucna velmi stabilní. Chceme, aby naše tepelné čerpadlo a s ním spojený provoz byl přátelský k planetě. Dalším neméně důležitým bodem je ekonomika provozu. Chceme pomoci majitelům a nájemníkům bytových domů ušetřit peníze a odlehčit kapsu od vysokých výdajů za vytápění. Jsme si dobře vědomi balance mezi vstupní cenou zařízení a jejího provozu. Proto jdeme novými i osvědčenými cestami, abychom ekonomickou stránku naplnili,“ říká Smrček. Segment pro vývoj tepelného čerpadla pracuje na vysokých parametrech topného faktoru, nízké hlučnosti, snadné regulovatelnosti a moderním designu.

O vývoji budeme čtenáře dále informovat.

Segment pro vývoj tepelného čerpadla pracuje za pomoci měření na tom, aby parametry topného faktoru byly co nejvyšší, a tím tedy, aby zařízení bylo co nejúčinnější. Další neméně důležitý parametr je nízká hlučnost, na který je při vývoji rovněž kladen velký důraz. Snadnou regulovatelnost tepelného čerpadla budou zajišťovat moderní a pokročilé komponenty, součástí bude také vhodný a vkusný design.

Kontakt:

Aiseco, s.r.o.

tel.: 739 577 583 | obchod@aiseco.cz | www.aiseco.cz