Obsah

Kontakt

Pro náš dům, z.s.

Veveří 102

616 00 Brno

www.pronasdum.cz

www.ospronasdum.cz

Odběr zpravodaje

Editorial

Vážené čtenářky a vážení čtenáři,

velmi často slyším o nezávislých subjektech, o nezávislosti a mnohdy si kladu otázku, může nezávislost existovat? Podle mne ne!

Nezávislost jako pojem je velmi často zneužívána. Dík tomu velmi často slýcháme, že stavební dozor realizovala společnost úzce vázána na dodavatele materiálu, či stavebních prací. Že předsedu, či člena výboru zabezpečuje nezávislá osoba, co by zaměstnavatel dodavatele služeb souvisejících se správou, dům posoudil nezávislý specialista, který je úzce vázán na projekční kancelář a podobně. Seminář či školení realizuje nezávislá společnost či spolek. Neznáte také obdobný příklad?

Následkem takových nezávislých aktivit v mnoha případech je při nejlepším nepřiměřená cena, špatně provedené práce a dík tomu zvýšené náklady.

I náš spolek chce být nezávislý a transparentní. Jsme nezisková organizace, přesto finanční prostředky musíme pro svoji práci a naplňování našich cílů vytvářet. Všichni, kdo se našich akcí účastníte, víte, že veřejně informujeme díky komu, respektive z jakých finančních zdrojů je ta, či ona akce, na rozdíl od jiných.

Ano jsme do značné míry závislí na společnostech, které jsou ochotny investovat v první řadě do vzdělávání. Neskrýváme však, že ani tyto společnosti si nemohou dovolit podporovat čistě charitativní činnosti a věří, že jejich finanční prostředky vložené do naší činnosti, se navrátí v podobě zakázek, které získají díky tomu, že uspějí ve výběrových řízeních, která budou organizována, a do kterých je přizvete.

Za celých patnáct let jsme ani jednou nespolupracovali s partnerem na provizní bázi. Ta je totiž jedním ze smutných úkazů závislosti. Jasně definujeme pravidla pro každého. Díky tomu nemáme potřebu někoho zvýhodňovat. To je naše závislá nezávislost, která garantuje co největší množství nezkreslených a nezávislých informací.

Přiznám se, že nejraději bychom byli závislý na vás, kterým informace, poradenství a naše ostatní služby přinášíme. To je o silné členské základně. To je jeden z článků tohoto čísla.

Ing. Petr Němec
Předseda Pro náš dům z.s.

 

Ing. Petr Němec

šéfredaktor a předseda spolku Pro náš dům