Obsah

Kontakt

Pro náš dům, z.s.

Veveří 102

616 00 Brno

www.pronasdum.cz

www.ospronasdum.cz

Odběr zpravodaje

Modernizace výtahu: kdy a jak na ni

Modernizace výtahu se v bytových domech obvykle odkládá, jak jen to jde. Často panují obavy z vysoké investice, dočasně nefunkčního výtahu, ale i hluku a nepořádku při práci v domě.  Lidé tak obvykle raději platí stále četnější drobné a podstatu neřešící opravy a akceptují více krátkodobých odstávek. Ty v součtu zpravidla výrazně převýší dobu, po kterou je výtah mimo provoz během modernizace. Jak na to, aby byla modernizace efektivní investicí do bezpečí i pohodlí?

Rozhodnutí ve správnou chvíli

Stejně jako u jiných zařízení je i u výtahu dobré rozpoznat stav, kdy je modernizace vhodná i výhodná.  Projevy signalizující, že drobná oprava nestačí, přitom bývají jasné. Patří k nim opakovaně nepojízdný výtah, stále častější nutnost oprav nebo vyšší náklady na odstraňování rizik zjištěných při inspekční prohlídce. Známky výrazného provozního opotřebení se mohou projevit i vyšší hlučností. „Vhodným řešením pak bývá částečná modernizace nebo kompletní výměna výtahu. Při rozhodování mezi těmito variantami zvažte především míru, v níž potřebujete zvýšit bezpečnost a komfort, minimalizovat poruchovost a hlučnost, vylepšit technickou úroveň zařízení a snížit energetickou náročnost,“ radí Tomáš Novotný ze společnosti Schindler CZ, a. s.

Jedním z faktorů, které je dobré zvážit, je také doba, po kterou je výtah v provozu. Ta je ale spíše orientační, protože stav výtahu závisí na typu provozu i na tom, jakou péči v rámci servisu výtahu ve vašem domě věnujete. Kompletní výměna se tak zpravidla týká výtahů sloužících 15 až 25 let.

Částečná modernizace:

 • Nemění se základní parametry výtahu a není zapotřebí stavební povolení.
 • Práce v domě trvají přibližně dva a více týdnů podle rozsahu.
 • Na rozsahu modernizace závisí i cena, která se v případě 4patrového panelového domu se zděnou šachtou obvykle pohybuje mezi 100 000 až 500 000 Kč.

Kompletní výměna:

 • Je zapotřebí stavební povolení.
 • Práce v domě trvají přibližně čtyři a více týdnů.
 • Náklady začínají přibližně na 650 000 Kč u 4patrového panelového domu se zděnou šachtou.

 

Praktické tipy pro hladký průběh modernizace

V případě větší investice je u bytového domu nutné, aby vlastníci odsouhlasili záměr, definovali rozsah a stanovili skupinu osob, která povede výběrové řízení. Již v této fázi lze doporučit konzultaci u servisní organizace nebo nezávislého konzultanta, například soudního znalce. Ti vám pomohou definovat priority, funkce a parametry výtahu, které jsou důležitým kritériem při výběru.

Tomáš Novotný ze společnosti Schindler CZ, a.s. radí, na co nezapomenout:

 • U kompletní výměny trvejte na tom, aby veškeré komponenty byly dodány nové.
 • Vyžádejte si kvalifikační předpoklady dodavatele a kopie pojistných smluv, které pokryjí případné škody jím způsobené.
 • Jasně specifikujte požadované záruční i platební podmínky a termín realizace.
 • Nepodceňujte záruční a pozáruční servis výtahů. Budoucí dodavatel by měl mít širokou servisní síť, aby byl schopný rychle reagovat na neočekávané situace (výpadek proudu, poruchu atp.).
 • Rozhodující je i dostupnost náhradních dílů a stabilita dodavatele coby firmy, protože životnost výtahu překračuje 20 let. Tradice společnosti Schindler sahá až do roku 1874, v ČR působí od roku 1993.
 • Nezapomeňte, že od 1. 9. 2017 musí všechny nové výtahy včetně těch určených k výměně stávajících, jakož i všechny výtahové komponenty pro modernizace, splňovat podmínky nové, přísnější evropské normy ČSN EN 81-20 a ČSN EN 81-50. Rozhodující přitom je datum uvedení výtahu do provozu.

„Papírování“

Vyřízení stavebního povolení, které je obvykle třeba pro kompletní výměnu výtahu, může trvat až 90 a více dní, protože před samotným podáním žádosti o něj musíte získat stanoviska všech dotčených orgánů. Stavební řízení končí v podstatě až kolaudací. „Vyřízení formálních náležitostí bývá pro zákazníky velkou zátěží. Proto by jim profesionální firma měla nabídnout tzv. řešení na klíč, tedy včetně vyřízení potřebných povolení. U naší společnosti je to samozřejmostí,“ říká Tomáš Novotný za Schindler CZ, a.s.

Práce v domě

Během výměny nebo rozsáhlejší modernizace výtahu se dům stává součástí stavby. Logicky tak dochází k omezení pohodlí obyvatel. Situaci obvykle výrazně usnadňuje dobrá komunikace, kdy dodavatel průběžně informuje o tom, co v domě právě probíhá a co bude následovat.

Zatímco jistá míra omezení komfortu s podobnými aktivitami souvisí, bezpečnost obyvatel domu ani pracovníků nesmí být ohrožena. Součástí eliminace bezpečnostních rizik by ze strany dodavatele měla být pravidelná kontrola, dodržování pravidel BOZP, instalace celoplošných zábran otvorů původních šachetních dveří, zabezpečení materiálu proti pádu, ponechání volných únikových cest, spolupráce s certifikovanými a pravidelně školenými zaměstnanci a dodavateli a v neposlední řadě i pravidelný úklid.

Autor:

Tomáš Novotný

Schindler CZ, a.s.

www.schindler-cz.cz